این بمباران در پاسخ به شلیک موشک هایی ازغزه به جنوب اسرائیل انجام شده است. در همین حال، مقامات ارشد دولتی هشدار داده اند که تهاجم زمینی اسرائیل به غزه، تقریبا حتمی الوقوع است.